Maak in 10 minuten jouw Aansprakelijkstelling leverancier

Aansprakelijkstelling leverancier

Deze voorbeeldbrief kan worden gebruikt om een Nederlandse leverancier in gebreke te stellen wanneer je een product hebt geleverd aan een consument en dit product niet voldoet. Deze brief is vrij pittig van inhoud. Mocht u niet gelijk de relatie op uw leverancier op scherp willen stillen in de vorm van een in gebreke stelling hebben wij ook een variant die iets milder en vriendelijker van toon is. Die zou je kunnen gebruiken alvorens deze variant wordt gebruikt. Voor het aansprakelijk stellen van een leverancier buiten Nederland of wanneer het Nederlands recht niet van toepassing is kunnen andere regels gelden.