Maak in 10 minuten jouw Aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst

Aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst

Deze brief kan je gebruiken om te voldoen aan de aanzegverplichting. De aanzegverplichting houdt in dat werkgevers één maand voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet doorgaat. Deze regel geldt voor contracten van zes maanden of langer. Deze brief is te gebruiken voor het beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.