Maak in 10 minuten jouw Aanzegbrief verlenging arbeidsovereenkomst

Aanzegbrief verlenging arbeidsovereenkomst

Deze brief kan je gebruiken om te voldoen aan de aanzegverplichting. De aanzegverplichting houdt in dat werkgevers één maand voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet doorgaat. Deze regel geldt voor contracten van zes maanden of langer. Deze brief is te gebruiken voor het verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Wil je verlengen naar onbepaalde tijd? Dan adviseren we om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen en deze minimaal een maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden.