Maak in minuten jouw Arbeidsovereenkomst Wonen bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst Wonen bepaalde tijd

Deze arbeidsovereenkomst is het laatst gewijzigd op 1 augustus in verband met de nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Op deze pagina kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de woonbranche maken. Deze arbeidsovereenkomst sluit daarbij aan op de cao Retail non-food.

Met het doorlopen van de vragen kan je (onder andere) keuzes maken over het wel of niet toepassen van de proeftijd, het hanteren van een min-max bepaling en kun je gemakkelijker tot een functie-indeling komen.