Maak in 10 minuten jouw Brief ontslag tijdens proeftijd

Brief ontslag tijdens proeftijd

Met deze brief kan je het ontslag wat in de proeftijd is gegeven en reeds mondeling is aangezegd aan de medewerker schriftelijk bevestigen.