Maak in minuten jouw Getuigschrift

Getuigschrift

Een werknemer kan bij het einde van het dienstverband verzoeken om een getuigschrift. Met het doorlopen van de stappen kan je makkelijk een getuigschrift opstellen waarbij je de keuze hebt tussen een neutraal getuigschrift en een positief getuigschrift. 


Als werkgever kan je aansprakelijk zijn voor schade (ten opzichte van de werknemer of derden) als je weigert het getuigschrift af te geven. Ook kan er aansprakelijkheid ontstaan als er onjuist mededelingen door opzet of schuld in het getuigschrift worden opgenomen of als er mededelingen in worden opgenomen die daar niet in thuis horen. Mochten hier vragen over zijn, dan kan je deze altijd voorleggen aan onze afdeling Ondernemersservice via +31 88 973 0600 of de chat rechts onderin.