Maak in 10 minuten jouw Klachtenbeleid

Wat is een Klachtenbeleid?

Dit voorbeeld document kan je gebruiken om jouw beleid ten aanzien van de afhandeling van consumentenklachten kenbaar te maken op bijvoorbeeld jouw website. Dit voorbeeld klachtenbeleid is bedoeld voor ondernemers actief in de woonbranche met CBW-erkenning.  


De volgende elementen zijn hierin opgenomen: 
 
1) Mogelijkheden om klachten in te dienen voor de klant. 
2) Verdere communicatie vanuit uw bedrijf na ontvangen klacht. 
3) Bij gegronde klachten laat bedrijf dit weten aan de consument en binnen welke termijn er een oplossing wordt geboden. 
4) Bij het afwijzen van een klacht laat uw bedrijf dit onderbouwd weten aan de consument. 
5) Verwijzing naar verdere geschillenafhandeling in de vorm van Geschillencommissie Wonen (aankopen voor 1-1-2020) of Uitgesprokenzaak.nl (aankopen na 1-1-2020)