Maak in 10 minuten jouw Studieovereenkomst

Studieovereenkomst?

Deze overeenkomst kan je gebruiken indien jouw werknemer een studie gaat volgen waarvan je (een gedeelte van) de kosten voor jouw rekening neemt. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de werknemer (een deel van) door jou betaalde kosten voor de gevolgde opleiding of cursus moet terugbetalen als de arbeidsovereenkomst binnen bepaalde tijd eindigt of niet wordt voortgezet. De terugbetalingsverplichting geldt pas als het initiatief voor de beƫindiging van het dienstverband bij de werknemer ligt. (bijzondere omstandigheden daargelaten).