Maak in minuten jouw Waarschuwing niet melden na hersteldverklaring

Waarschuwing niet melden na hersteldverklaring

Deze waarschuwingsbrief kan je gebruiken indien jouw werknemer zich niet op de werkvloer meldt om zijn werkzaamheden te hervatten nadat de arbodienst de werknemer als volledig arbeidsgeschikt heeft beoordeeld. In deze brief zal worden overgegaan tot een loonopschorting en, bij het uitblijven van verdere handelingen aan de kant van de werknemer, vervolgens een loonstop.