Maak in minuten jouw Waarschuwing niet melden voor arbeidstherapeutische werkzaamheden

Waarschuwing niet melden voor arbeidstherapeutische werkzaamheden

Deze brief kan je gebruiken als de werknemer zich niet meldt voor arbeidstherapeutische werkzaamheden nadat de arbodienst heeft geoordeeld dat de werknemer hiertoe in staat is. In deze brief zal worden overgegaan tot een loonopschorting. Bij het uitblijven van verdere handelingen aan de kant van de werknemer kan je besluiten tot een loonstop, daarvoor kan nader advies worden ingewonnen.