Maak in minuten jouw Werkgeversverklaring

Brief bij werkgeversverklaring

Deze begeleidende brief kan je gebruiken in aanvulling op een werkgeversverklaring. 

Een werkgeversverklaring is een verklaring die de werknemer kan afleveren aan de bank of eventuele verhuurder ter verkrijging van een woning. Het is belangrijk dat de werkgeversverklaring is gebaseerd op waarheden en hierin geen uitspraken worden gedaan over een eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst. Desalniettemin adviseren wij je alleen een werkgeversverklaring uit te geven indien je voornemend bent de arbeidsovereenkomst te verlengen.